Podotherapie Apeldoorn

Deskundigheid
op de voet gevolgd

Vergoedingen

Podotherapie wordt alleen (gedeeltelijk) vergoedt als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, maar de vergoedingen zijn niet overal hetzelfde. Wilt u weten wat uw zorgverzekering precies vergoedt  klik dan hier. In het geval dat u diabetes type 2 heeft, gelden er speciale vergoedingen, maar wordt momenteel veelal 100% vergoedt. Tijdens uw eerste bezoek aan de podotherapeut zal er een onderzoek plaatsvinden, aansluitend wordt met u besproken wat de therapiemogelijkheden zijn. Indien er voor u therapeutische zolen of andere hulpmiddelen worden vervaardigd ontvangt u van de behandelaar een afspraak voor het ophalen van therapeutische zolen en/of ortheses.

Podotherapie wordt vaak vergoed vanuit het aanvullend pakket van de ziektekostenverzekeringen en de vergoeding gaat niet ten koste van uw eigen bijdrage.

Informeer bij uw maatschappij of en hoe podotherapie wordt vergoed of kijk op NVVP.