Podotherapie Apeldoorn

Deskundigheid
op de voet
gevolgd!

Wat is podotherapie?

Een podotherapeut behandelt klachten aan voeten, benen, rug, knieën en heupen die worden veroorzaakt door standsafwijkingen van de voet of een verkeerd looppatroon. Doel van de behandeling is het verminderen, opheffen of compenseren van afwijkingen in de voetstand of het bewegingsapparaat.

Maar je kunt bij ons ook terecht met sportblessures, klachten als gevolg van overbelasting, voetklachten bij Diabetes of Reuma, hamertenen en nagelproblematiek zoals ingegroeide teennagels. Wij werken nauw samen met het plaatselijke ziekenhuis, de fysiotherapeut en de kinderfysiotherapeut.
Er is zelfs een gratis combispreekuur!

Een podotherapeut heeft een vierjarige HBO studie Podotherapie afgerond en kan zich daarnaast verder specialiseren in bijvoorbeeld sport- of diabetespodotherapie. Podotherapie is een beschermde titel en wijkt daarom af van podologie.

Alle podotherapeuten bij Podotherapie Hurenkamp zijn kwaliteits geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en zij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Visitaties (het bezoeken en beoordelen van de praktijkvoering) binnen de beroepsgroep is verplicht en er zijn minimale inrichtingseisen en de richtlijn Hygiëne is van toepassing.