Podotherapie Apeldoorn

Deskundigheid
op de voet gevolgd!

Wat is podotherapie?

Een podotherapeut behandelt patiënten met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat die voorvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten. Doel van de behandeling is het verminderen, opheffen of compenseren van afwijkingen in de voetstand of bewegingsapparaat.

Er zijn verschillende podotherapeutische behandelmethoden zowel het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals ortheses, schoen- en zoolcorrecties. Tevens is voorlichting en preventie ook een belangrijk werkgebied van de podotherapeut, o.a. bij diabetes-en reumapatiënten.

Een podotherapeut heeft een vierjarige HBO studie Podotherapie afgerond en kan zich daarnaast verder specialiseren in bijvoorbeeld sport- of diabetespodotherapie. Podotherapie is een beschermde titel en wijkt daarom af van podologie.

Alle podotherapeuten bij Podotherapie Hurenkamp zijn kwaliteits geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en zijn zij lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Visitaties (het bezoeken en beoordelen van de praktijkvoering) binnen de beroepsgroep is verplicht en er zijn minimale inrichtingseisen en richtlijn Hygiëne van toepassing.