Podotherapie Apeldoorn

Algemene voorwaarden Podotherapie Hurenkamp

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Podotherapie Hurenkamp

Wanneer u zich laat behandelen door één van onze specialisten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. Om ook de financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u onderstaand onze algemene voorwaarden aan.

 • Toepasselijkheid 
  1. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • Annulering 
  1. Een opdracht tot vervaardiging van hulpmiddelen (zolen/ortheses etc.) kan binnen 1 werkdag na de bestelling kosteloos geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient u alle gemaakte kosten te vergoeden.
  2. Annuleren van een afspraak dient 24 uur van tevoren te geschieden, telefonisch of via e-mail (voor een afspraak op maandag, uiterlijk op vrijdag ervoor annuleren). Bij niet of te laat annuleren worden de kosten voor een verzuimde afspraak in rekening gebracht. Te laat komen voor een afspraak, wordt ook gezien als een verzuimde afspraak.
 • Vergoedingen Voor actuele informatie over uw vergoeding adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar
 1. Uw factuur gaat in de meeste gevallen rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar (mits u daarvoor verzekerd bent), van het “restbedrag” krijgt u een factuur. U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de factuur
 2. Podotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. U dient hiervoor aanvullend verzekerd te zijn.
 • Betaling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Podotherapie Hurenkamp heeft de vordering die hij op u heeft overgedragen aan Infomedics en hanteert derhalve de betalingsvoorwaarden van Infomedics.
 1. De kosten die voortvloeien uit een (para)medische behandeling worden bij u in rekening gebracht door Infomedics.
 2. De betalingstermijn bedraagt één maand. U wordt geacht binnen 30 dagen na de factuurdatum het bedrag te hebben betaald aan Infomedics
 3. Indien deze betalingstermijn is overschreden bent u wettelijk in gebreke en zullen extra kosten in rekening worden gebracht en gerechtelijke stappen tot inning van de nota worden genomen. Alle hiermee samenhangende kosten komen voor uw rekening.
 4. Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij u om eerst het bedrag van de nota aan Infomedics te betalen.
 5. Indien u de ontvangen nota aan Infomedics heeft betaald, adviseren wij u om deze nota daarna bij uw zorgverzekeringsmaatschappij in te dienen. Vergeet vervolgens niet om op het declaratieformulier van uw zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan u moet worden uitgekeerd en niet aan infomedics.
 6. Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kunt u tot 30 dagen na de factuurdatum indienen bij Infomedics. Dit kunt u doen via de speciale patiënten website  www.infomedics.nl

 

U kunt bij Infomedics ook een betalingsregeling aanvragen, zodat u uw nota in termijnen kunt betalen als dat u beter uitkomt. Kijk voor meer informatie op de website www.infomedics.nl

 • Restitutie
 1. De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelend podotherapeut.
 • Garantie
 1. Schade/slijtage aan zolen/ortheses/slippers binnen 2 maanden na levering, ondanks normaal gebruik, valt binnen de service van Podotherapie Hurenkamp en wordt kosteloos gerepareerd/hersteld.
 • Klachtenregeling
 1. Mochten er klachten zijn, dienen deze allereerst met de behandelende podotherapeut te worden besproken en zal er een oplossing worden gezocht. In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.