Podotherapie Apeldoorn

Infomedics

De administratieve behandeling van de nota’s binnen podotherapie Hurenkamp is uitbesteed aan Infomedics.  Infomedics zal de rekeningen namens Podotherapie Hurenkamp verzenden en zal zich tevens belasten met de inning ervan. Hierdoor kunnen wij meer tijd besteden aan de onderzoeken en behandelingen. Mocht u vragen of onduidelijkheden hebben over de factuur kunt u op onderstaande link inloggen met uw factuurnummer:

www.infomedics.nl of bellen met 036 – 20 31 900

Kopie factuur opvragen

Een kopie van uw factuur kunt u aanvragen via telefoonnummer 036 – 20 31 900 (€ 0,50 per gesprek)

Infomedics hanteert de volgende betalingsvoorwaarden.

  • De kosten die voortvloeien uit een (para)medische behandeling en/of verstrekking worden door Infomedics bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht.
  • Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Infomedics te zijn bijgeschreven.
  • Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is Infomedics gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.
  • Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag van de nota aan Infomedics te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding bij zijn zorgverzekeringsmaatschappij in te dienen. De patiënt dient dan op het declaratieformulier van de zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan en niet aan Infomedics.
  • Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum indienen, bij voorkeur op de website www.infomedics.nl