Podotherapie Apeldoorn

Uw nota

header foto uw notaDe administratieve behandeling van de nota’s binnen podotherapie Hurenkamp is uitbesteed aan Nota-Collect.  Nota-Collect zal de rekeningen namens Podotherapie Hurenkamp verzenden en zal zich tevens belasten met de inning ervan. Hierdoor kunnen wij meer tijd besteden aan de onderzoeken en behandelingen. Mocht u vragen of onduidelijkheden hebben over de factuur kunt u op onderstaande link inloggen met uw factuurnummer:

http://www.uwnota.nl/ of bellen met 0900 4636633

Kopie factuur opvragen

Een kopie van uw factuur kunt u aanvragen via telefoonnummer 0900 – 50 50 303 (€ 0,50 per gesprek)

Uwnota.nl hanteert de volgende betalingsvoorwaarden.

  • De kosten die voortvloeien uit een (para)medische behandeling en/of verstrekking worden door uwnota.nl bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht.
  • Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van uwnota.nl te zijn bijgeschreven.
  • Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is uwnota.nl gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.
  • Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag van de nota aan uwnota.nl te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding bij zijn zorgverzekeringsmaatschappij in te dienen. De patiënt dient dan op het declaratieformulier van de zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan en niet aan uwnota.nl.
  • Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum indienen, bij voorkeur op de website www.uwnota.nl

   (*)Uwnota.nl is een handelsnaam van Infomedics Factoring B.V