Podotherapie Apeldoorn

Klacht: Pijn aan de achillespees (achillodynie)

Deze klacht valt onder de de categorie: Achtervoet

Algemeen

Achillodynie is een pijnlijke ontsteking van de achillespees. De achillespees is een kwetsbare plek. Vooral bij sporters is de kans op achillodynie aanwezig. Met name bij hardlopers of sporters die lopen of springen als trainingsonderdeel hebben komt deze klacht veel voor.

Klachten

Achillodynie kan worden opgedeeld in drie stadia

  1. Acuut stadium; ontstekingsverschijnselen zoals roodheid, zwelling, pijn en warmte. Kenmerkend zijn ochtendstijfheid en start problemen. De pijn bestaat korter dan twee weken, bevindt zich ongeveer 3 tot 6 cm boven het hielbeen en is voelbaar na de belasting en/of bij het begin van de belasting
  2. Subacuut stadium; de pinklachten zijn drie tot zes weken aanwezig. De vorm van de achillespees is minder goed te zien. Soms is er een plaatselijke verdikking in de achillespees te voelen. Pijn is aanwezig bij start van belasting en neemt toe als de intensiteit van de belasting toeneemt.
  3. Chronisch stadium: de pijnklachten zijn zes weken of langer aanwezig. De pijnklachten zijn ook in rust aanwezig.
Terug naar klachtenwijzer